GDPR, RODO, GIODO i obowiazek informacyjny

W związku z nowymi regulacjami o ochronie danych osobowych chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny i wyjaśnić Ci, jak przetwarzamy Twoje dane.

Wejście w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) nie spowoduje zasadniczych zmian w warunkach korzystania z usług RAPID Auto Elektroniki i witryny internetowej pod adresem rapidauto.pl. Tak jak do tej pory, zbieramy jedynie dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest

RAPID Auto Elektronika Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 141-155 (dalej „RAPID”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
adres e-mail:

info@rapidauto.pl

adres pocztowy:

RAPID Auto Elektronika
Krakowska 141-155
50-428 Wrocław

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie przez wypełnienie formularza kontaktowego, pisemnych zapytań i podczas składania, zamówień bezpośrednio, a także w związku z transakcjami dokonywanymi przez Allegro, eBay itp.

Pamiętaj, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności. Twoje dane przetwarzamy jedynie w związku z wykonaniem umowy o świadczenie usług i realizowaniu przesyłek.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez RAPID?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji i płatności
 • realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży
 • obsługi reklamacji, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu RAPID, którym jest:

 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnieniaprzez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy jedynie:

 • Dostawcom usług przewozowych w celu dostawy zamówionych towarów i usług.
 • Biuru rachunkowemu w celu prowadzenia prawnie wymaganej rachunkowości.

W każdej chwili możesz cofnąć każdą udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Możesz to zrobić wysyłając e-mail lub przesyłając wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność wcześniejszego (przed cofnięciem zgody) przetwarzania Twoich danych.

Zgodnie z przepisami przysługują Tobie następujące prawa:

• prawo do żądania od nas dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu promocji naszych usług lub produktów,
• prawo do żądania od nas, aby Twoje dane zostały przeniesione do innego administratora danych,
• prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas Twoich danych – jeśli uznasz, że robimy to niezgodnie z prawem – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy / gwarancji i do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń, ale nie krócej niż przez 5 lat co wynika z ustawy o rachunkowości.