Gwarancja

Rapid Auto Elektronika sp. z o.o. udziela gwarancji na wykonaną naprawę modułu elektronicznego na okres i w zakresie opisanym karcie gwarancyjnej na jej stronie tytułowej. Zapewniamy, że w każdym przypadku dołożymy wszelkich starań, aby możliwie szybko naprawić usterkę.

Szczegółowe warunki gwarancji

• Gwarancja obejmuje naprawę wymienioną w karcie gwarancyjnej. Spółka RAPID zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia usterki, a w przypadku braku takiej możliwości do zwrotu kwoty wcześniej pobranej za usługę.
• W przypadku konieczności wysłania reklamowanego modułu prosimy o kontakt i ustalenie wszelkich szczegółów dotyczących sposobu wysyłki. Jednocześnie pragniemy poinformować, że nie odbieramy żadnych -wcześniej nie umówionych- przesyłek za pobraniem.
• Gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń mechanicznych, przypadków podłączenia do wadliwie działającej instalacji w samochodzie, niefachowego montażu, prób samodzielnego programowania modułu elektronicznego, zalania.
• Uszkodzenie plomb, brak numeru serwisowego powoduje automatyczną utratę gwarancji.
• Spółka Rapid z o.o. zobowiązuje się do usunięcia usterki, a w przypadku braku takiej możliwości do zwrotu kwoty wcześniej pobranej za usługę w terminie 14 dni.
• Zwrot pieniędzy z tytułu uznanej reklamacji jest ograniczony do wartości usługi i nie obejmuje żadnych dodatkowych roszczeń (np.: montażu, demontażu).