OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY – Wzór

………………………………. (miejscowość), dnia ………………..

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Do:

RAPID AUTO ELEKTRONIKA sp. zo.o.

  1. Krakowska 141-155

50-428 WROCŁAW

tel. +48-71-750-18-01

www.rapidauto.pl

info@rapidauto.pl

 

 

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży
Przedmiot sprzedaży:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

 

Numer zamówienia:         ……………………………………………………………………….

Data zawarcia umowy:     ……………………………………………………………………….

Imię i nazwisko:              ……………………………………………………………………….

Adres konsumenta:          ……………………………………………………………………….

 

Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr

 

……………………………………………………………………….

 

Przedmiot sprzedaży zostanie zwrócony w dniu ………………… w stanie niezmienionym.

 

Podpis:

 

……………………………………